Opravy a náhrady prístrojov a zariadení

Vykonávame :

opravy elektrických prístrojov a zariadení

opravy meracích a regulačných prístrojov

opravy snímačov na meranie sily – tenzometrov

náhrady nefunkčných elektrických regulátorov, prístrojov a zariadení