Meracia a regulačná technika, vývoj software a hardware

Produkty

Meranie a regulácia

Regulátory teploty, výkonové regulátory, dataloggery, zapisovače, meracie prístroje …

Snímače teploty, príslušenstvo

Termoelektrické, odporové, zapuzdrené, zákaznícke, kompenzačné vedenia, príslušenstvo …

Bezkontaktné výkonové spínače

Polovodičové spínače, fázové riadenie výkonu …

 

Monitoring technolog. procesov, monitoring efektivity strojov

Riadenie a monitorovanie procesov cez PC, intranet, internet …

I4Control®

Bezkontaktné ovládanie počítača pre hendikepovaných ľudí

Vývoj a výroba

Riešenia na zakázku a iné zaujímavé zariadenia našej výroby