Meracia a regulačná technika, vývoj software a hardware

Produkty

Meranie a regulácia

Regulátory teploty, výkonové regulátory, dataloggery, zapisovače, meracie prístroje ...

Snímače teploty, príslušenstvo

Termoelektrické, odporové, zapuzdrené, zákaznícke, kompenzačné vedenia, príslušenstvo ...

Bezkontaktné výkonové spínače

Polovodičové spínače, fázové riadenie výkonu ...
 

Monitoring technolog. procesov, monitoring efektivity strojov

Riadenie a monitorovanie procesov cez PC, intranet, internet ...

I4Control®

Bezkontaktné ovládanie počítača pre hendikepovaných ľudí

Vývoj a výroba

Riešenia na zakázku a iné zaujímavé zariadenia našej výroby