Meracia a regulačná technika, vývoj software a hardware

25 rokov založenia firmy

25 rokov založenia firmy

My sami tomu nemôžeme uveriť, ale je to už 25 rokov od prvej nakreslenej schémy ktorá má v hlavičke podpis MRK s.r.o.

Ďakujeme všetkým zákazníkom za prejavenú dôveru a veríme že sa budeme stretávať a tešiť zo vzájomnej spolupráce čo najdlhšie.