Meracia a regulačná technika, vývoj software a hardware

T-CON.02A Vyhodnocovanie snímača plameňa

T-CON.02A Vyhodnocovanie snímača plameňa

Vyhodnocovacia jednotka pre snímač plameňa MHG 585.078. Jednotka je napájaná 24 V DC. Obsahuje vstupný obvod pre pripojenie snímača plameňa typu MHG 585.078. Po dohode je možné upraviť aj pre iné typy. Jednotka má k dispozícii reléový výstup, ktorý je zopnutý v stave OK. V ostatných stavoch je relé rozpojené. Je možné využiť aj...

Meranie ochladzovacej schopnosti kaliacej lázne

Meranie ochladzovacej schopnosti kaliacej lázne

Použitie : kalenie do oleja, soli, vody a ostatné procesy pri ktorých treba sledovať rýchlosť nábehu / poklesu teploty. Systém využíva meranie teploty prostredníctvom regulátora TC-41 ( prípadne iné meradlo s výstupom na komunikačnú linku ) a monitorovací program v počítači. Sleduje dobu počas ktorej teplota klesne z hornej hranice na...

Výmena rozvádzača pre riadenie pece

Výmena rozvádzača pre riadenie pece

Výrobca  : Lubuskie Zaklady Termotechniczne Typ : ELTERMA SEL-17A Výkon : 75 kW Rekonštrukcia : výmena pôvodného riadiaceho rozvádzača za nový. Kompletne nová elektro – časť. Použitý regulátor teploty TC-41, polovodičový spínací blok VB-100. Pec má objem 8 m3, požadovaný rozsah teplôt 40 – 100 °C. ...

Výroba rozvádzačov

Výroba rozvádzačov

Špecializujeme sa na výrobu atypických rozvádzačov nízkeho napätia do 1000V. Rozvádzače podľa vašej výkresovej dokumentácie a požiadaviek. Vieme samozrejme vypracovať celé riešenie, od návrhu cez vyhotovenie až po záverečnú revíznu správu. Máme 25 ročné skúsenosti v oblasti vývoja a výroby priemyselných zariadení. Technické...

Piecka na tavenie zlata – oprava

Piecka na tavenie zlata – oprava

Výrobca : Neycraft Typ : NEY ??? Parametre : 2 kW / 230 V, 1100 °C, vyhrievacie telesá odporové Oprava : výmena regulácie, použitý regulátor teploty RR v samostatnej skrinke, doplnené polovodičové spínanie ...