Meracia a regulačná technika, vývoj software a hardware

Bezkontaktné polovodičové spínače

Bezkontaktné polovodičové spínače

Prvky, umožnujúce spínať elektrický prúd, určené pre jedno alebo trojfázové napájanie.

 Základné parametre :

Prostredníctvom výkonových polovodičových blokov riadia regulátory RR a TC-31 teplotu elektrických pecí.
Výkonový blok je riadený dvojstavovo signálmi +5V / 0V / 10mA. Výkonový blok obsahuje vstupnú a výstupnú svorkovnicu, výkonové polovodičové prvky, bezpečnostný stykač, jednotku styku regulátora a polovodičového výkonového bloku, chladič a podľa výkonu ventilátor.

Ponúkame na predaj aj samostatné polovodičové tyristorové moduly typu IRKT ( International Rectifier ), SKKT ( Semikron ).

Prednosti :

  • vysoká spoľahlivosť
  • väcšia životnosť voči stykačovým systémom
  • tichý chod
  • umožnuje dosiahnuť plynulú a presnú reguláciu teploty
  • nespôsobuje rušenie siete ( spínanie v nule ), alebo fázová regulácia

Výkonové polovodičové spínače umožňujú proporcionálne riadenie výkonu jednotlivých fáz.

Sú riadené externým potenciometrom, prúdovým signálom 4 – 20mA ( 0 – 20mA ), napäťovým signálom 0 – 10V, prípadne prostredníctvom RS 485 ( dostupný driver pre CONTROL PANEL, ControlWeb).

Spínanie v nule. Výkonový rad : Fázové riadenie výkonu. Výkonový rad :
VB 2-1F  2kW, 3 A VB 2-1FR  2kW
VB 10-1F 10 kW, 15 A VB 10-1FR 10 kW
VB 15-1F 15 kW, 23 A VB 15-1FR 15 kW
VB 20-1F 20 kW, 30 A VB 20-1FR 20 kW
VB 30-1F 30 kW, 45 A VB 30-1FR 30 kW
VB 50-1F 50 kW, 75 A VB 50-1FR 50 kW
VB 70-1F 70 kW, 105 A VB 70-1FR 70 kW
Spínanie v nule. Výkonový rad : Fázové riadenie výkonu. Výkonový rad :
VB 2  2kW, 3 A VB 10FR 10 kW
VB 10 10 kW, 15 A VB 15FR 15 kW
VB 15 15 kW, 23 A VB 20FR 20 kW
VB 20 20 kW, 30 A VB 30FR 30 kW
VB 30 30 kW, 45 A VB 50FR 50 kW
VB 50 50 kW, 75 A VB 70FR 70 kW
VB 70 70 kW, 105 A
  • VB 2: 78 x 180 x 68 ( š x v x h )
  • VB 5, 10, 20, 30  : 117 x 300 x 140
  • VB 50 : 230 x 350 x 155
Na stiahnutie:

Katalóg