Meracia a regulačná technika, vývoj software a hardware

I4 Control

I4 Control

Systém I4Control® je nový typ počítačovej periférie, ktorá umožňuje motoricky handicapovaným uživateľom ovládať prostredníctvom očných pohybov ( prípadne pohybov hlavy ) osobný počítač. Firma MRK s.r.o. sa stala slovenským distribútorom unikátneho systému I4Control® . Systém slúži na bezdotykové ovládanie štandardného PC. Je...

Princíp a funkcia

Princíp a funkcia

I4Control® je zariadenie ktoré umožňuje hendikepovaným ľuďom, pomocou pohybov očí prípadne hlavy, jednoduchým spôsobom ovládať osobný počítač, alebo iné technické zariadenie. Pri určitých typoch postihnutia sa okohybné svaly stávajú jednými z posledných svalov, ktoré môže hendikepovaný klient vedome ovládať. Z tohto dôvodu je...

FAQ – často kladené otázky

Prepláca zariadenie zdravotná poisťovňa ? Momentálne nie, ale výrobca sa snaží, aby na túto asistivnú pomôcku klientom prispievala, alebo ju plne hradila zdravotná poisťovňa. Možnosť príspevku tu však existuje z rôznych nadácii, v súčasnosti máme veľmi dobré skúsenosti s Výborem dobré vúle, občianskym združením Dobrý skutek či...