Meracia a regulačná technika, vývoj software a hardware

TC-41 Regulátor teploty a iných veličín

TC-41 Regulátor teploty a iných veličín

Použitie TC-41 sú kompaktné regulačné  jednotky umožňujúce reguláciu resp. zobrazenie meraných hodnôt veličín z pripojených vstupných snímačov. Nameraná aj požadovaná hodnota sú zobrazované na dvoch 4-miestnych LED displejoch / výška segmentov je 14mm/. Riadiaca jednotka TC-41 je určená pre meranie a zobrazovanie 1 alebo 2 vstupných...

Programovateľný regulátor RR

Programovateľný regulátor RR

Je vhodný pre jednoduché i veľmi náročné aplikácie s uživateľsky priateľským ovládaním. Reguluje tiež výkon elektrických ohrievacích telies, podľa požadovaného priebehu teploty, ktorý je zložený z časových intervalov a žiadanej teploty vytvorenej užívateľom. Štandardne môže byt v pamäti uložených naraz 7 programov, každý po...

Teplomery, vlhkomery, barometre

Teplomery, vlhkomery, barometre

Registračný teplomer, vlhkomer, barometer s vnútornými snímačmi aj so sondou na kábli kapacita 16 000 zaznamenaných hodnôt výpočet teploty rosného bodu výpočet tendencie barometrického tlaku alarm pri prekročení nameraných hodnôt pamäť minimálnych a maximálnych hodnôt kalibračný list od výrobcu v cene Katalógový...

Dataloggery

Dataloggery

Dataloggery sú určené pre nepretržitý záznam teploty, vlhkosti, napätia, prúdu, binárneho stavu, udalostí. Všetky záznamy sa uskutočňujú do energeticky nezávislej elektronickej pamäti. Z nej je možné kedykoľvek údaje preniesť do PC prostredníctvom rozhraní USB, RS232, Ethernet, GSM modem pre daľšie spracovanie. Softvér pre spracovanie...

Výmena rozvádzača pre riadenie pece

Výmena rozvádzača pre riadenie pece

Výrobca  : Lubuskie Zaklady Termotechniczne Typ : ELTERMA SEL-17A Výkon : 75 kW Rekonštrukcia : výmena pôvodného riadiaceho rozvádzača za nový. Kompletne nová elektro – časť. Použitý regulátor teploty TC-41, polovodičový spínací blok VB-100. Pec má objem 8 m3, požadovaný rozsah teplôt 40 – 100 °C. Default Gallery Type...

Piecka na tavenie zlata – oprava

Piecka na tavenie zlata – oprava

Výrobca : Neycraft Typ : NEY ??? Parametre : 2 kW / 230 V, 1100 °C, vyhrievacie telesá odporové Oprava : výmena regulácie, použitý regulátor teploty RR v samostatnej skrinke, doplnené polovodičové spínanie Default Gallery Type Template This is the default gallery type template, located...

Regulácia mraziacich boxov v potravinárstve

Regulácia mraziacich boxov v potravinárstve

Rekonštrukcia : výmena regulácie chladenia a mrazenia výrobných a skladových priestorov.  Použité regulátory TC-41. Monitorovací systém prekročenia nastavených teplôt, prekročenia koncentrácie čpavku s SMS varovaním a prezváňaním, automatickým odmrazovaním v nastavených časoch. Default Gallery Type Template This is the default gallery...

Výmena regulátorov a výkonových prvkov

Výmena regulátorov a výkonových prvkov

Výrobca : Realistic Typ : kaliaci a popúšťací agregát s ochrannou atmosférou a kalením do oleja Rekonštrukcia : výmena pôvodných regulátorov typu ZEPAKOMP za regulátory TC-41 s komunikačnou linkou pre monitorovanie teplôt a zaznamenávanie protokolov o vsádzke. Výmena výkonových prvkov ( stykače ) za polovodičové spínacie bloky VB50....

Ladenie žíhacích a popúšťacích pecí

Ladenie žíhacích a popúšťacích pecí

Režim používania :do nahriatej pece sa vkladá materiál, po cca 4 hod. sa vyberá a vkladá sa nový. Vsádzky majú rôzne hmotnosti, používajú sa rôzne teploty. Pece majú obehovú vložku, aj kontrolný snímač. Teploty sa určujú podľa bočných snímačov ( Zóna 1 – 2 ), ktoré sú umiestnené pri špirálach príslušných zón. Teplota...

Výmena regulácie kaliacich a popúšťacích pecí

Výmena regulácie kaliacich a popúšťacích pecí

Výrobca : ZEZ Praha, rôzny výrobcovia Typ : kaliace a popúšťacie pece, olejová lázeň, komorové pece Parametre : rôzne Oprava : výmena regulačných a riadiacich výkonových častí, výmena snímačov, kompenzačných vedení, doplnenie monitorovacieho systému na sledovanie a  archiváciu teplôt, protokolovanie zákazok. Použité regulátory...

Oprava regulácie ohrevu derivatografu

Oprava regulácie ohrevu derivatografu

Výrobca : MOM Typ : DERIVATOGRAPH Parametre : Oprava : vymenená regulácia ohrevu, nový regulátor TC-31 s výkonovou časťou. Vykonaná kalibrácia merania, stability teploty, kontrola teplotného poľa v celom priestore. Default Gallery Type Template This is the default gallery type template, located...

Výmena regulačných systémov tunelových pecí

Výmena regulačných systémov tunelových pecí

Výrobca : Aichelin Typ : 14 zónové popúšťacie pece Parametre :  každá pec má 14 regulovaných zón, ohrev vozíkov, ovládanie posunu vozíkov, dverí .. Oprava : kompletne vymenený regulačný systém, ovládacie pulty pecí, nový monitorovací a protokolovací systém. Použité regulátory TC-41. Na vozíkoch je naložený materiál a tie postupne...

Výmena regulácie pece GLASBEEK FINISH BV

Výmena regulácie pece GLASBEEK FINISH BV

Výrobca : GLASBEEK FINISH BV Typ : ??? Parametre : 1000 °C, vyhrievacie telesá odporové Oprava : výmena pôvodnej regulácie za Remark-TM. Výkonová časť pôvodná, regulátor je v samostatnej skrinke umiestnený na vrchu rozvádzača. Kalibrácia teploty v celom priestore pece. Default Gallery Type Template This is the default gallery type template,...

Rekonštrukcia ohrevu galvanizačných lázní, bubnová sušiareň

Rekonštrukcia ohrevu galvanizačných lázní, bubnová sušiareň

Výrobca : viacero výrobcov, KOVOFINIŠ – sušiareň Typ : viacero typov, vaní Parametre :  galvanizačné vane – antikorózne vyhrievacie telesá rôzne výkony, sušiareň 380 V / 3 kW Oprava : kompletne vymenená riadiaca a výkonová časť ohrevu vaní + vyhrievacie telesá. Riadenie teploty pomocou regulátorov TC-31. Default Gallery Type...