Meracia a regulačná technika, vývoj software a hardware

Teplomery, vlhkomery, barometre

Teplomery, vlhkomery, barometre

Registračný teplomer, vlhkomer, barometer s vnútornými snímačmi aj so sondou na kábli kapacita 16 000 zaznamenaných hodnôt výpočet teploty rosného bodu výpočet tendencie barometrického tlaku alarm pri prekročení nameraných hodnôt pamäť minimálnych a maximálnych hodnôt kalibračný list od výrobcu v cene Katalógový...

Merací prístroj VM – 01

Merací prístroj VM – 01

VM-01 je šesťkanálový merací prístroj určený pre meranie malých napätí (termočlánkov) postavený na mikroprocesorovom jadre s 24-bitovým A/D prevodníkom. Zariadenie obsahuje 2 sériové linky RS232 a RS485. Sériová linka RS232 je určená pre nastavovanie parametrov zariadenia, prípadnú komunikáciu s počítačom. Linka RS485 je určená pre...

JAMER 1210 – presný mikrovoltmeter, voltmeter

JAMER 1210 – presný mikrovoltmeter, voltmeter

Jamer 1210 je veľmi presný 3-kanálový merací prístroj určený na meranie malých jednosmerných napätí, vhodný napr. na meranie termočlánkov. Prednosťou je jeho cenová výhodnosť voči obdobným zariadeniam. Prístroj je dostupný vo viacerých verziách s rôznym počtom vstupov a rôznymi meracími rozsahmi. Môže byť použitý ako etalón pri...

MO95 – Viackanálový prenosný merač teploty a oteplenia

MO95 – Viackanálový prenosný merač teploty a oteplenia

8 -24 kanálový prenosný merací prístroj na meranie teploty alebo oteplenia pomocou termočlánkov. Umožňuje nastaviť na každý kanál rozličný čas vzorkovania i rozličný typ snímača. Namerané hodnoty sú uchovávané v zariadení. Prístroj umožňuje vytvoriť 5 protokolov meraní. Údaje je možné preniesť do PC cez sériovú linku RS232 a...

TC 41 Zobrazovač teploty a iných fyzikálnych veličín

TC 41 Zobrazovač teploty a iných fyzikálnych veličín

Prístroj je určený na meranie a zobrazovanie rôznych veličín: -teplota -tlak -otáčky – elektrických veličín ako napätia, prúd, odporu – posuv pásu – podľa dohody Výhodou je možnosť  veličín vyhodnocovať podľa určeného algoritmu prípadne i ďalej vysielať alebo zaznamenávať na USB kľúč. Technické podmienky sú...