Meracia a regulačná technika, vývoj software a hardware

Výmena rozvádzača pre riadenie pece

Výmena rozvádzača pre riadenie pece

Výrobca  : Lubuskie Zaklady Termotechniczne Typ : ELTERMA SEL-17A Výkon : 75 kW Rekonštrukcia : výmena pôvodného riadiaceho rozvádzača za nový. Kompletne nová elektro – časť. Použitý regulátor teploty TC-41, polovodičový spínací blok VB-100. Pec má objem 8 m3, požadovaný rozsah teplôt 40 – 100 °C. ...

Piecka na tavenie zlata – oprava

Piecka na tavenie zlata – oprava

Výrobca : Neycraft Typ : NEY ??? Parametre : 2 kW / 230 V, 1100 °C, vyhrievacie telesá odporové Oprava : výmena regulácie, použitý regulátor teploty RR v samostatnej skrinke, doplnené polovodičové spínanie ...

Regulácia mraziacich boxov v potravinárstve

Regulácia mraziacich boxov v potravinárstve

Rekonštrukcia : výmena regulácie chladenia a mrazenia výrobných a skladových priestorov.  Použité regulátory TC-41. Monitorovací systém prekročenia nastavených teplôt, prekročenia koncentrácie čpavku s SMS varovaním a prezváňaním, automatickým odmrazovaním v nastavených časoch. ...

Výmena regulátorov a výkonových prvkov

Výmena regulátorov a výkonových prvkov

Výrobca : Realistic Typ : kaliaci a popúšťací agregát s ochrannou atmosférou a kalením do oleja Rekonštrukcia : výmena pôvodných regulátorov typu ZEPAKOMP za regulátory TC-41 s komunikačnou linkou pre monitorovanie teplôt a zaznamenávanie protokolov o vsádzke. Výmena výkonových prvkov ( stykače ) za polovodičové spínacie bloky VB50....

Ladenie žíhacích a popúšťacích pecí

Ladenie žíhacích a popúšťacích pecí

Režim používania :do nahriatej pece sa vkladá materiál, po cca 4 hod. sa vyberá a vkladá sa nový. Vsádzky majú rôzne hmotnosti, používajú sa rôzne teploty. Pece majú obehovú vložku, aj kontrolný snímač. Teploty sa určujú podľa bočných snímačov ( Zóna 1 – 2 ), ktoré sú umiestnené pri špirálach príslušných zón. Teplota...

Výmena regulácie kaliacich a popúšťacích pecí

Výmena regulácie kaliacich a popúšťacích pecí

Výrobca : ZEZ Praha, rôzny výrobcovia Typ : kaliace a popúšťacie pece, olejová lázeň, komorové pece Parametre : rôzne Oprava : výmena regulačných a riadiacich výkonových častí, výmena snímačov, kompenzačných vedení, doplnenie monitorovacieho systému na sledovanie a  archiváciu teplôt, protokolovanie zákazok. Použité regulátory...

Oprava regulácie ohrevu derivatografu

Oprava regulácie ohrevu derivatografu

Výrobca : MOM Typ : DERIVATOGRAPH Parametre : Oprava : vymenená regulácia ohrevu, nový regulátor TC-31 s výkonovou časťou. Vykonaná kalibrácia merania, stability teploty, kontrola teplotného poľa v celom priestore. ...

Výmena regulačných systémov tunelových pecí

Výmena regulačných systémov tunelových pecí

Výrobca : Aichelin Typ : 14 zónové popúšťacie pece Parametre :  každá pec má 14 regulovaných zón, ohrev vozíkov, ovládanie posunu vozíkov, dverí .. Oprava : kompletne vymenený regulačný systém, ovládacie pulty pecí, nový monitorovací a protokolovací systém. Použité regulátory TC-41. Na vozíkoch je naložený materiál a tie postupne...

Výmena regulácie pece GLASBEEK FINISH BV

Výmena regulácie pece GLASBEEK FINISH BV

Výrobca : GLASBEEK FINISH BV Typ : ??? Parametre : 1000 °C, vyhrievacie telesá odporové Oprava : výmena pôvodnej regulácie za Remark-TM. Výkonová časť pôvodná, regulátor je v samostatnej skrinke umiestnený na vrchu rozvádzača. Kalibrácia teploty v celom priestore pece. ...

Rekonštrukcia ohrevu galvanizačných lázní, bubnová sušiareň

Rekonštrukcia ohrevu galvanizačných lázní, bubnová sušiareň

Výrobca : viacero výrobcov, KOVOFINIŠ – sušiareň Typ : viacero typov, vaní Parametre :  galvanizačné vane – antikorózne vyhrievacie telesá rôzne výkony, sušiareň 380 V / 3 kW Oprava : kompletne vymenená riadiaca a výkonová časť ohrevu vaní + vyhrievacie telesá. Riadenie teploty pomocou regulátorov TC-31. ...