Meracia a regulačná technika, vývoj software a hardware

TC-41 Regulátor teploty a iných veličín

TC-41 Regulátor teploty a iných veličín

Použitie TC-41 sú kompaktné regulačné  jednotky umožňujúce reguláciu resp. zobrazenie meraných hodnôt veličín z pripojených vstupných snímačov. Nameraná aj požadovaná hodnota sú zobrazované na dvoch 4-miestnych LED displejoch / výška segmentov je 14mm/. Riadiaca jednotka TC-41 je určená pre meranie a zobrazovanie 1 alebo 2 vstupných...

Programovateľný regulátor RR

Programovateľný regulátor RR

Je vhodný pre jednoduché i veľmi náročné aplikácie s uživateľsky priateľským ovládaním. Reguluje tiež výkon elektrických ohrievacích telies, podľa požadovaného priebehu teploty, ktorý je zložený z časových intervalov a žiadanej teploty vytvorenej užívateľom. Štandardne môže byt v pamäti uložených naraz 7 programov, každý po...

Teplomery, vlhkomery, barometre

Teplomery, vlhkomery, barometre

Registračný teplomer, vlhkomer, barometer s vnútornými snímačmi aj so sondou na kábli kapacita 16 000 zaznamenaných hodnôt výpočet teploty rosného bodu výpočet tendencie barometrického tlaku alarm pri prekročení nameraných hodnôt pamäť minimálnych a maximálnych hodnôt kalibračný list od výrobcu v cene Katalógový...

Dataloggery

Dataloggery

Dataloggery sú určené pre nepretržitý záznam teploty, vlhkosti, napätia, prúdu, binárneho stavu, udalostí. Všetky záznamy sa uskutočňujú do energeticky nezávislej elektronickej pamäti. Z nej je možné kedykoľvek údaje preniesť do PC prostredníctvom rozhraní USB, RS232, Ethernet, GSM modem pre daľšie spracovanie. Softvér pre spracovanie...

Oprava pece SM-12B

Oprava pece SM-12B

Výrobca : AB KANTHAL Typ : SM-12B Parametre : 1600 °C, vyhrievacie telesá typu Kanthal, 20 – 40 – 60 V / 200 A Oprava : kompletne vymenená riadiaca a výkonová časť, použitý regulátor Remark – TS,  spolu s výkonovým blokom pre fázové riadenie. Kalibrácia teploty v celom meracom reťazci. Záťažové testy na vysokú teplotu a...

Oprava pece LM212.11

Oprava pece LM212.11

Výrobca : MLW  – VEB ELEKTRO BAD FRANKENHAUSEN Typ : LM212.11 Oprava : výmena riadiacej jednotky pece, výmena silovej riadiacej časti. Nový regulátor TC-31, bezpečnostný stýkač, výkon riadený polovodičovými prvkami. Kalibrácia teplotného poľa v peci, Stabilita teploty dosiahnutá v rozsahu +- 0.5 °C voči žiadanej hodnote. Default...

Náhrada SE-404, SE-420, SE-234 a pod.

Náhrada SE-404, SE-420, SE-234 a pod.

Ak hľadáte náhradu za staré regulačné a riadiace systémy nemeckej firmy STANGE ( typy SE-404, SE-420, SE-234 a pod. ), máme pre Vás riešenie. Tieto regulačné počítače sa vo veľkej miere používali v peciach DEGUSSA, AICHELIN s rôznym typom ochranných atmosfér. Tieto prístroje majú viac ako 20 rokov a v dnešnej dobe je príliš nákladné...

RTS200 – Ekvitermický regulátor

RTS200 – Ekvitermický regulátor

Zaisťuje objektu taký prísun tepla, ktorý pri danej vonkajšej teplote práve kompenzuje tepelné straty objektu. Riadi teplotu vo vyhrievanom objekte v závislosti na vonkajšej teplote. Teplota vody obiehajúca vo vykurovacom systéme sa mení pomocou zmiešavacieho ventilu, ktorého pohyb je riadený regulátorom. Zaistuje požadovanú tepelnú pohodu a...

MO95 – Viackanálový prenosný merač teploty a oteplenia

MO95 – Viackanálový prenosný merač teploty a oteplenia

8 -24 kanálový prenosný merací prístroj na meranie teploty alebo oteplenia pomocou termočlánkov. Umožňuje nastaviť na každý kanál rozličný čas vzorkovania i rozličný typ snímača. Namerané hodnoty sú uchovávané v zariadení. Prístroj umožňuje vytvoriť 5 protokolov meraní. Údaje je možné preniesť do PC cez sériovú linku RS232 a...

JAMER 1210 – presný mikrovoltmeter, voltmeter

JAMER 1210 – presný mikrovoltmeter, voltmeter

Jamer 1210 je veľmi presný 3-kanálový merací prístroj určený na meranie malých jednosmerných napätí, vhodný napr. na meranie termočlánkov. Prednosťou je jeho cenová výhodnosť voči obdobným zariadeniam. Prístroj je dostupný vo viacerých verziách s rôznym počtom vstupov a rôznymi meracími rozsahmi. Môže byť použitý ako etalón pri...

Software pre dataloggery

Software pre dataloggery

Program pre Windows pre dataloggery radu Rxxxx, Sxxxx, Gxxxx, Dxxxx. Programy existujú v dvoch verziách – základná verzia je zadarmo. Rozšírenú verziu SWR001 je nutné zakúpiť a zákazník obdrží licenčnú kartu, na ktorej je inštalačný...

Merací prístroj VM – 01

Merací prístroj VM – 01

VM-01 je šesťkanálový merací prístroj určený pre meranie malých napätí (termočlánkov) postavený na mikroprocesorovom jadre s 24-bitovým A/D prevodníkom. Zariadenie obsahuje 2 sériové linky RS232 a RS485. Sériová linka RS232 je určená pre nastavovanie parametrov zariadenia, prípadnú komunikáciu s počítačom. Linka RS485 je určená pre...