Meracia a regulačná technika, vývoj software a hardware

RTS200 – Ekvitermický regulátor

RTS200 – Ekvitermický regulátor

Zaisťuje objektu taký prísun tepla, ktorý pri danej vonkajšej teplote práve kompenzuje tepelné straty objektu. Riadi teplotu vo vyhrievanom objekte v závislosti na vonkajšej teplote. Teplota vody obiehajúca vo vykurovacom systéme sa mení pomocou zmiešavacieho ventilu, ktorého pohyb je riadený regulátorom. Zaistuje požadovanú tepelnú pohodu a...