Meracia a regulačná technika, vývoj software a hardware

Remark – T, TM, TS : výkonový regulátor

Remark – T, TM, TS : výkonový regulátor

Ovláda výkon elektrickej odporovej pece, alebo inej odporovej záťaže tak, aby teplota mala požadovaný priebeh. Na reguláciu je použitý regulátor teploty TC – 41, pomocou ktorého sa zabezpečuje dosiahnutie zvolenej teploty a potrebná časová výdrž na nej. Regulátor zobrazuje naraz meranú a žiadanú teplotu, obsahuje funkciu rampa,...

Remark – výkonový regulátor

Remark – výkonový regulátor

Ovláda výkon elektrickej odporovej pece, alebo inej odporovej záťaže tak, aby teplota mala požadovaný priebeh. Na reguláciu je použitý regulátor teploty RR, pomocou ktorého sa zabezpečí predpísaný priebeh teploty. Umožňuje použiť 7 programov ( pre viacero technológií výpalov ), v ktorých možno naprogramovať 10 časových intervalov....