Meracia a regulačná technika, vývoj software a hardware

Monitoring technologických procesov

Monitoring technologických procesov

Monitoring, riadenie a archivácia dát cez PC. V súčasnej dobe vzniká potreba modernizácie už zastaraných systémov použitím nových, výkonnejších zariadení s neporovnateľnými parametrami a užívatelským komfortom. Medzinárodné normy a certifikáty vyžadujú kompletnú dokumentáciu a archiváciu o priebehu procesu s podrobnými údajmi....

Monitoring efektivity strojov

Monitoring efektivity strojov

Systém sledovania výroby, výrobkov, výkonu strojov a ich časového využitia V súčasnosti zreteľne vystúpil do popredia záujem spoločností znižovať náklady, zvyšovať efektivitu a rentabilitu práce. Výrobné podniky sú pod stále väčším tlakom na zníženie výrobných nákladov. Sú nútené viac optimalizovať svoje výrobné procesy a...

Meranie ochladzovacej schopnosti kaliacej lázne

Meranie ochladzovacej schopnosti kaliacej lázne

Použitie : kalenie do oleja, soli, vody a ostatné procesy pri ktorých treba sledovať rýchlosť nábehu / poklesu teploty. Systém využíva meranie teploty prostredníctvom regulátora TC-41 ( prípadne iné meradlo s výstupom na komunikačnú linku ) a monitorovací program v počítači. Sleduje dobu počas ktorej teplota klesne z hornej hranice na...

Výrobná linka pre automobilový priemysel

Výrobná linka pre automobilový priemysel

Riadiaci systém linky je tvorený PLC typu DELTA DVP-12SA211T s pridanými vstupno-výstupnými modulmi. Na vizualizáciu a obslužné riadenie je použitý dotykový priemyselný all-in-one počítač s operačným systémom Windows XP Embedded. Na ňom beží aplikácia monitorovania v prostredí Control Web 6. Hlavný rozvádzač obsahuje prvky pre riadenie...

COP – 01 Control Operator Panel

COP – 01 Control Operator Panel

Terminál pre zadávanie dát do nadriadeného systému a signalizáciu stavov systému. Panel obsahuje alfanumerickú klávesnicu pomocou ktorej obsluha zadáva požadované údaje. Dáta sa v reálnom čase prenášajú po komunikačnej linke do nadriadeného systému – napr. do PC, kde sa môžu prezerať, archivovať atď.  Ideálny do...