Meracia a regulačná technika, vývoj software a hardware

Výrobná linka pre automobilový priemysel

Výrobná linka pre automobilový priemysel

Riadiaci systém linky je tvorený PLC typu DELTA DVP-12SA211T s pridanými vstupno-výstupnými modulmi. Na vizualizáciu a obslužné riadenie je použitý dotykový priemyselný all-in-one počítač s operačným systémom Windows XP Embedded. Na ňom beží aplikácia monitorovania v prostredí Control Web 6. Hlavný rozvádzač obsahuje prvky pre riadenie...

25 rokov založenia firmy

25 rokov založenia firmy

My sami tomu nemôžeme uveriť, ale je to už 25 rokov od prvej nakreslenej schémy ktorá má v hlavičke podpis MRK s.r.o. Ďakujeme všetkým zákazníkom za prejavenú dôveru a veríme že sa budeme stretávať a tešiť zo vzájomnej spolupráce čo najdlhšie.

I4 Control

I4 Control

Systém I4Control® je nový typ počítačovej periférie, ktorá umožňuje motoricky handicapovaným uživateľom ovládať prostredníctvom očných pohybov ( prípadne pohybov hlavy ) osobný počítač. Firma MRK s.r.o. sa stala slovenským distribútorom unikátneho systému I4Control® . Systém slúži na bezdotykové ovládanie štandardného PC. Je...

Bezkontaktné polovodičové spínače

Bezkontaktné polovodičové spínače

Prvky, umožnujúce spínať elektrický prúd, určené pre jedno alebo trojfázové napájanie.  Základné parametre : Prostredníctvom výkonových polovodičových blokov riadia regulátory RR a TC-31 teplotu elektrických pecí. Výkonový blok je riadený dvojstavovo signálmi +5V / 0V / 10mA. Výkonový blok obsahuje vstupnú a výstupnú svorkovnicu,...

Remark – výkonový regulátor

Remark – výkonový regulátor

Ovláda výkon elektrickej odporovej pece, alebo inej odporovej záťaže tak, aby teplota mala požadovaný priebeh. Na reguláciu je použitý regulátor teploty RR, pomocou ktorého sa zabezpečí predpísaný priebeh teploty. Umožňuje použiť 7 programov ( pre viacero technológií výpalov ), v ktorých možno naprogramovať 10 časových intervalov....

Programovateľný regulátor RR

Programovateľný regulátor RR

Je vhodný pre jednoduché i veľmi náročné aplikácie s uživateľsky priateľským ovládaním. Reguluje tiež výkon elektrických ohrievacích telies, podľa požadovaného priebehu teploty, ktorý je zložený z časových intervalov a žiadanej teploty vytvorenej užívateľom. Štandardne môže byt v pamäti uložených naraz 7 programov, každý po...

TC-41 Regulátor teploty a iných veličín

TC-41 Regulátor teploty a iných veličín

Použitie TC-41 sú kompaktné regulačné  jednotky umožňujúce reguláciu resp. zobrazenie meraných hodnôt veličín z pripojených vstupných snímačov. Nameraná aj požadovaná hodnota sú zobrazované na dvoch 4-miestnych LED displejoch / výška segmentov je 14mm/. Riadiaca jednotka TC-41 je určená pre meranie a zobrazovanie 1 alebo 2 vstupných...