Meracia a regulačná technika, vývoj software a hardware

Interiérové snímače vlhkosti, teploty, tlaku

Interiérové snímače vlhkosti, teploty, tlaku

Snímač priestorovej teploty, vlhkosti a tlaku. Vnútorné použitie. Určený do náročných interiérov pre energetický manažment budov. Sú konštruované pre ľahkú montáž na bežnú inštalačnú krabicu KU68 pre vypínače a zásuvky. Meraná teplota a relatívna vlhkosť je ďalej prepočítavaná na ďalšie vyjadrenie vlhkosti – teplotu...

Snímače vlhkosti, teploty, tlaku a iných veličín

Snímače vlhkosti, teploty, tlaku a iných veličín

Snímač sa skladá z elektroniky s mikroprocesorom v odolnej plastovej skrinke s pripojovacou svorkovnicou a snímača vlhkosti a teploty v krytke. Snímače majú dva galvanicky oddelené výstupy ( podľa typu ). Priradenie výstupov a výstupné rozsah meraných veličín sú nastaviteľné užívateľom. Prednosťou je veľký dvojriadkový displej pre...