Meracia a regulačná technika, vývoj software a hardware

Riadenie priebežného ohrevného tunela

Riadenie priebežného ohrevného tunela

Výrobca tunela : Ansil s.r.o. Požiadavky na riadiaci systém : regulácia teploty v dvoch nezávislých zónach, ovládanie obehových ventilátorov, havarijného odsávania, riadenie vstupu / výstupu výrobkov z tunela. Sledovanie času výrobkov v tuneli, priebehu teplôt, archivácia, diagnostika porúch. Výmena informácii s riadiacim systémom...

T-CON.02A Vyhodnocovanie snímača plameňa

T-CON.02A Vyhodnocovanie snímača plameňa

Vyhodnocovacia jednotka pre snímač plameňa MHG 585.078. Jednotka je napájaná 24 V DC. Obsahuje vstupný obvod pre pripojenie snímača plameňa typu MHG 585.078. Po dohode je možné upraviť aj pre iné typy. Jednotka má k dispozícii reléový výstup, ktorý je zopnutý v stave OK. V ostatných stavoch je relé rozpojené. Je možné využiť aj...

Meranie ochladzovacej schopnosti kaliacej lázne

Meranie ochladzovacej schopnosti kaliacej lázne

Použitie : kalenie do oleja, soli, vody a ostatné procesy pri ktorých treba sledovať rýchlosť nábehu / poklesu teploty. Systém využíva meranie teploty prostredníctvom regulátora TC-41 ( prípadne iné meradlo s výstupom na komunikačnú linku ) a monitorovací program v počítači. Sleduje dobu počas ktorej teplota klesne z hornej hranice na...

Výroba rozvádzačov

Výroba rozvádzačov

Špecializujeme sa na výrobu atypických rozvádzačov nízkeho napätia do 1000V. Rozvádzače podľa vašej výkresovej dokumentácie a požiadaviek. Vieme samozrejme vypracovať celé riešenie, od návrhu cez vyhotovenie až po záverečnú revíznu správu. Máme 25 ročné skúsenosti v oblasti vývoja a výroby priemyselných zariadení. Technické...

Výrobná linka pre automobilový priemysel

Výrobná linka pre automobilový priemysel

Riadiaci systém linky je tvorený PLC typu DELTA DVP-12SA211T s pridanými vstupno-výstupnými modulmi. Na vizualizáciu a obslužné riadenie je použitý dotykový priemyselný all-in-one počítač s operačným systémom Windows XP Embedded. Na ňom beží aplikácia monitorovania v prostredí Control Web 6. Hlavný rozvádzač obsahuje prvky pre riadenie...

Dama – 25

Dama – 25

10 kanálová doska na meranie AC prúdov. Každý kanál obsahuje vstup pre pripojenie prúdového transformátora ( ASM 10, 50, 100 … A  príp. iný ), podľa veľkosti sledovaného prúdu. Výstupom je TTL signál spolu so signalizačnou LED osadenou na doske. Nastavenie hranice preklopenia výstupu je realizované potenciometrom, ktorý je spoločný...

DISCON – H7 Display Controller

DISCON – H7 Display Controller

Discon – H7 je jednotka riadenia pre elektromechanické displeje typu BODET. Použitie elektromechanických displejov má voči elektronickým množstvo výhod. Neprekonateľná čitateľnosť aj v extrémnych podmienkach ako je napr. prudké slnko, veľkosť segmentov, nulová spotreba v kľudovom stave. Discon – H7 rieši kompletné ovládanie...

Webhosting, tvorba www

Webhosting, tvorba www

Potrebujete firemné www stránky ? Nevyznáte sa v pojmoch doména, webhosting, server,www … ? Nechajte všetko na nás ! Kompletné služby pre Vás od vytvorenia, prevádzkovania, upravovania atď. Vytvoríme Vám www podľa požiadaviek, zaregistrujeme pre Vás doménu, poskytneme priestor pre Vaše stránky, spojazdníme a budeme udržiavať Vašu...

DIGIN-01

DIGIN-01

Je určený na prenos digitálnych signálov ( zapnuté, vypnuté ) na sériovú linku RS485. Základné parametre : Vstup : 8x digitálnych vstupov z toho 2 x frekvenčné napájanie 24 V js iný, podla objednávky Výstup: sériová komunikačná linka RS485, použitý protokol MODBUS iný, podla objednávky Základné vlastnosti : užívateľské...