Meracia a regulačná technika, vývoj software a hardware

Dama – 25

Dama – 25

10 kanálová doska na meranie AC prúdov.

Každý kanál obsahuje vstup pre pripojenie prúdového transformátora ( ASM 10, 50, 100 … A  príp. iný ), podľa veľkosti sledovaného prúdu. Výstupom je TTL signál spolu so signalizačnou LED osadenou na doske. Nastavenie hranice preklopenia výstupu je realizované potenciometrom, ktorý je spoločný pre všetky kanály.