Meracia a regulačná technika, vývoj software a hardware

DIGIN-01

DIGIN-01

Je určený na prenos digitálnych signálov ( zapnuté, vypnuté ) na sériovú linku RS485.

Základné parametre :

Vstup :

  • 8x digitálnych vstupov z toho 2 x frekvenčné
  • napájanie 24 V js
  • iný, podla objednávky

Výstup:

  • sériová komunikačná linka RS485, použitý protokol MODBUS
  • iný, podla objednávky

Základné vlastnosti :

  • užívateľské nastavenie komunikačnej rýchlosti 4800 – 230400 Bd
  • užívateľské nastavenie komunikačnej adresy 32 – 63 ( možná zmena rozsahu po dohode )
  • uchytenie na DIN lištu