Meracia a regulačná technika, vývoj software a hardware