Meracia a regulačná technika, vývoj software a hardware

FAQ – často kladené otázky

Prepláca zariadenie zdravotná poisťovňa ?

Momentálne nie, ale výrobca sa snaží, aby na túto asistivnú pomôcku klientom prispievala, alebo ju plne hradila zdravotná poisťovňa. Možnosť príspevku tu však existuje z rôznych nadácii, v súčasnosti máme veľmi dobré skúsenosti s Výborem dobré vúle, občianskym združením Dobrý skutek či Kontom Bariéry . Ďalej je tiež možnosť získať príspevok na kúpu zvláštnch pomôcok podľa zákona o sociálnych službách.

Ako dlho môžem zariadenie používať ?

Maximálna doba aktívneho používania systému I4Control® v priebehu celého dňa je 12 hodín, potom musí nasledovať odpovedajúci odpočinok ( minimálne v rovnakej dĺžke ako predchádzajúce aktívne používanie ).

Komu je systém I4Control® určený ?

Systém I4Control® je určený hlavne pre motoricky hendikepovaných užívateľov, ktorí nemôžu svoj osobný počítač ovládať štandardnými perifériami. Umožňuje prostredníctvom očných pohybov, prípadne pohybov hlavy ), ovládať priamo počítačový kurzor a tým všetky inštalované aplikácie ktoré sú ovládané pomocou myši.
Sledovanie očných pohybov čiže eye-tracking, je metóda vhodná pre hendikepovaných klientov, ktorí majú fyzické problémy ako následok napríklad rôznych úrazov ( poranenie hlavy, zranenie miechy majúce za následok paraplégiu či quadruplégiu, alebo po amputácii horných končatín ), či nemocí ( napr. Amyotrofická laterálna skleróza, mozgová obrna, viacnásobná skleróza, svalová dystrofia, Werdnig-Hoffmanov syndróm, Rettov syndróm ).

Je možné prístroj vyskúšať ?

Áno, prístroj je možné vyskúšať v špecializovaných predajniach alebo ústavoch, prípadne u distribútora.

Musí pri inštalácii systému asistovať odborný personál ?

Nie, systém je vytvorený tak, aby každý zákazník mohol systém sprevádzkovať sám, podľa návodu na použitie.

Je používanie systému I4Control® zo zdravotného hľadiska bezpečné ?

Áno, systém I4Control® je plnohodnotný zdravotnícky prístroj, ktorý prešiel certifikáciou v Elektrotechnickom skúšobnom ústave v Prahe a klinickým hodnotením vo Všeobecnej fakultnej nemocnici v Prahe. Systém bol tiež premeraný Českým metrologickým inštitútom.