Meracia a regulačná technika, vývoj software a hardware

Fázové riadenie

Fázové riadenie

Jednotka fázového riadenia

Polovodičový spínací prvok – tyristor môžeme spínať dvoma spôsobmi :
– pri prechode napätia nulou ( spínanie v nule )
– v presne definovanom fázovom uhle.

Spínanie v nule je štandardný spôsob, ktorý nespôsobuje rušenie, výkon sa riadi vynechávaním celých polvĺn sieťového napätia. V prípade riadenia indukčných, nelineárnych záťaží ( odpor sa mení vplyvom teploty, stárnutia – Super Kanthal MoSi2, SiC Silit, Global ) je však tento spôsob nevyhovujúci a je nutné použiť fázové riadenie. Výkon sa riadi uhlom otvorenia tyristora a je možné vytvoriť plynulý nábeh na plné napätie. Toto však spôsobuje elektromagnetické rušenie, ktoré je  niekedy potrebné odfiltrovať.

Firma MRK s.r.o. dodáva kompletný systém fázového riadenia, od regulátora, jednotky fázového riadenia, výkonových prvkov, cez primárne riadené silové transformátory ( záťaž na sekundárnej strane ), v príslušných rozvádzačoch podľa požiadaviek zákazníka.