Meracia a regulačná technika, vývoj software a hardware

Meranie TRMS

Meranie TRMS

Používa sa pre potreby merania neharmonických napätí, prúdov na nelineárnych, indukčných záťažiach, pri fázovom riadení, skrátka všade tam, kde nie je sínusový priebeh sa nedá uspokojiť s meraním klasickej strednej AC hodnoty.

 

Použitie

  • fázové riadenie
  • indukčná záťaž ( transformátor )
  • meniče frekvencie
  • zariadenia odoberajúce prúd v krátkych pulzoch ( napr. PC )

Toto je doplnková funkcia prístroja TC – 41