Meracia a regulačná technika, vývoj software a hardware

Oprava regulácie ohrevu derivatografu

Oprava regulácie ohrevu derivatografu

Výrobca : MOM

Typ : DERIVATOGRAPH

Parametre :

Oprava : vymenená regulácia ohrevu, nový regulátor TC-31 s výkonovou časťou. Vykonaná kalibrácia merania, stability teploty, kontrola teplotného poľa v celom priestore.