Meracia a regulačná technika, vývoj software a hardware

PID regulácia

PID regulácia

Správne nastavenie PID parametrov je komplikovaný proces, preto naše regulátory obsahujú funkciu automatického nastavenia PID konštánt. Ak by ste však chceli regulátor naladiť ručne, uvádzame jednu z najpoužívanejších metód používaných v praxi. Uvedený postup je pre regulátor TC-41, avšak principiálne platí pre všetky PID regulátory.

1. Nastav najčastejšiu žiadanú teplotu

2. Nastav integračnú konštantu Int1 na max. ( 1000 ). Derivačnú dEr1 na 0. Postupne zvyšuj K až vzniknú trvalé kmity, potom nastav K = K / 2.

3. Znižuj Int1 až nastanú trvalé kmity, potom nastav Int1 = 3 x Int1 .

4. Zvyšuj dEr1 až nastanú trvalé kmity, potom nastav dEr1 = dEr1 / 3

Priebehy regulácie :