Meracia a regulačná technika, vývoj software a hardware

Princíp a funkcia

Princíp a funkcia

I4Control® je zariadenie ktoré umožňuje hendikepovaným ľuďom, pomocou pohybov očí prípadne hlavy, jednoduchým spôsobom ovládať osobný počítač, alebo iné technické zariadenie.

Pri určitých typoch postihnutia sa okohybné svaly stávajú jednými z posledných svalov, ktoré môže hendikepovaný klient vedome ovládať. Z tohto dôvodu je systém založený na videokulografickej ( VOG ) metóde, ktorá zaznamenáva očné pohyby prostredníctvom kamery. Jedná sa o jednoduchú, neinvazívnu a pri tom dostatočne presnú metódu pre sledovanie očných pohybov.

Kamera umiestnená na okuliarovej obrube sníma z bezprostrednej blízkosti užívateľovo oko a jeho pohyby. Takto získaný videosignál sa prenáša do riadiaceho modulu, z ktorého sú dáta vedené prostredníctvom USB a videokáblu priamo do osobného počítača. Ovládanie pohybu počítačového kurzoru prebieha v niekoľkých možných variantách. Žiadna však neponúka spôsob ovládania priamym pohľadom, t.j. premiestnenie počítačového kurzoru priamo tam, kam sa užívateľ díva.

Základnou možnosťou je priame plynulé riadenie kurzoru v inkrementálnom režime. Užívateľ teda ovláda priamo plynule pohyb kurzoru na monitore výchylkami z kľudovej zóny ( pohľad priamo ). Poloha oka teda nemá priamo vplyv na polohu kurzora na monitore, ale určovať bude iba smer a dľžku jeho pohybu ( ako páka joysticku ). Systém vyhodnotí aktuálnu polohu oka a podľa jeho pozície vo vnútri / mimo kľudovej zóny buď prevedie alebo neprevedie príslušné akcie. Ak je detekovaná zornica mimo kľudovú zónu, systém neustále vysiela príkazy pre pohyb pohyb kurzoru do príslušného smeru ( podľa aktuálnej polohy oka v súradnicovom systéme kamery alebo podľa nastavenia v príslušnom dialógu ), pokiaľ sa oko do kľudovej zóny nevráti. K prerušeniu pohybu kurzoru dochádza teda buď návratom oka do kľudovej zóny, alebo pokusom o kliknutie. Systém pomocou sprevádzajúcej aplikácie umožňuje nahrádzať všetky funkcie bežnej počítačovej myši. Zatvorením oka na dobu jednej sekundy je vykonané kliknutie a zatvorením oka na dve sekundy vyvolá menu sprevádzajúcej aplikácie, ktoré ponúka rozširujúce funkcie.

Druhou variantou je skokovité ( diskrétne ) riadenie počítačového kurzoru v inkrementálnom režime. Pohyb kurzoru je ovládaný rovnakým spôsobom ako v predchádzajúcom prípade. Jediným rozdielom je iný typ pohybu. Tatiaľ čo v prvom prípade sa kurzor pohybuje plynule, v druhom skokovite skáče. Tento spôsob je možné s výhodou použiť pri špeciálne upravených aplikáciach, kedy je pre užívateľa výhodnejšie skokovité ovládanie, napr. pri písaní na programovej klávesnici ( kurzor volí priamo celé tlačítka ).