Meracia a regulačná technika, vývoj software a hardware

Regulácia mraziacich boxov v potravinárstve

Regulácia mraziacich boxov v potravinárstve

Rekonštrukcia : výmena regulácie chladenia a mrazenia výrobných a skladových priestorov.  Použité regulátory TC-41. Monitorovací systém prekročenia nastavených teplôt, prekročenia koncentrácie čpavku s SMS varovaním a prezváňaním, automatickým odmrazovaním v nastavených časoch.