Meracia a regulačná technika, vývoj software a hardware

Riadenie priebežného ohrevného tunela

Riadenie priebežného ohrevného tunela

Výrobca tunela : Ansil s.r.o.

Požiadavky na riadiaci systém : regulácia teploty v dvoch nezávislých zónach, ovládanie obehových ventilátorov, havarijného odsávania, riadenie vstupu / výstupu výrobkov z tunela. Sledovanie času výrobkov v tuneli, priebehu teplôt, archivácia, diagnostika porúch. Výmena informácii s riadiacim systémom dopravníka a podnikovým systémom sledovania výroby.

Vyhotovenie : regulácia teplôt pomocou regulátorov TC-41, bezkontaktné polovodičové spínanie výkonu, riadiace PLC typu OMRON NX1-P2, zobrazovací dotykový display OMRON NA5-7W001B. Bezpečnostné a ovládacie prvky.