Meracia a regulačná technika, vývoj software a hardware

Software pre dataloggery

Software pre dataloggery

Program pre Windows pre dataloggery radu Rxxxx, Sxxxx, Gxxxx, Dxxxx.

Programy existujú v dvoch verziách – základná verzia je zadarmo. Rozšírenú verziu SWR001 je nutné zakúpiť a zákazník obdrží licenčnú kartu, na ktorej je inštalačný kód a počet počítačov, pre ktoré je licencia zakúpená. 

Inštalačný program je spoločný pre obe verzie programu, základnú i rozšírenú.

Program sa pri prvom spustení pýta na inštalačný kód – ak je zadaný, program pobeží ako rozšírená verzia. Ak inštalačný kód nebude zadaný, program sa spustí v základnej verzii.

Program umožňuje komunikáciu s prístrojom, načítanie informácií o aktuálnom nastavení a stavu záznamníku, zmenu parametrov záznamu a načítanie nameraných údajov.Získané hodnoty možno prezerať a tlačiť vo forme tabuliek alebo grafov.

U prístrojov, ktoré merajú teplotu a relatívnu vlhkosť sa vypočítava a zobrazuje priebeh rosného bodu alebo iné počítané hodnoty (absolútna vlhkosť, merná vlhkosť, zmiešavací pomer, špecifická entalpie).

Hodnoty je možné exportovať do formátu DBF alebo TXT pre prípadné ďalšie spracovanie.

Pre zobrazenie alebo tlač možno vybrať ľubovoľný úsek zmeraného priebehu, užívateľsky nastaviť mierku na osiach grafu, voliť hrúbky a farby čiar, veľkosť okrajov a ďalšie parametre.

Je možné vytlačiť priebehy jednotlivých veličín samostatne, alebo rozdeliť graf na viac listov s nastaviteľnou dĺžkou.

Výhody rozšíreného programu v porovnaní so základným freewarovým programom:

  • možnosť zoomovania, výberov pre tlač apod – iný grafický engine
  • možnosť výberu hodnôt pre tlač tabuľky
  • možnosť zobrazenia okamžitých hodnôt v prístroji
  • štatistika, vrátane možnosti výpočtu MKT (Mean Kinetic Temperature)
  • komunikácia s viacerými LAN adaptéry (v základnom programe len s jedným)
  • komunikácia cez GSM modem (vytáčanie) alebo cez GPRS
  • možnosť automatického sťahovania dát – autodownload z viacerých prístrojov
  • možnosť automatického exportu do formátu dbf po stiahnutí dát
  • možnosť voľby miesta pre ukladanie súborov (v základnom programe vždy do "My Documents")

 

Na stiahnutie:

Logger 3.0.0.9

 

 

Požiadavky programu:

Operačný systém Windows 98 alebo novší, rozlíšenie 800×600, cca 10MB voľného miesta na harddisku, procesor Pentium min. 166MHz, doporučené min.32MB RAM.