Meracia a regulačná technika, vývoj software a hardware

Programovateľný regulátor

Programovateľný regulátor

1 program, 10 intervalov

S touto doplnkovou funkciou je možné naprogramovať regulátor napríklad pre riadenie elektrickej pece s požadovaným komplikovanejším priebehom teploty.

V regulátore je možné naprogramovať až 10 intervalov. Každým interval obsahuje žiadanú rýchlosť nábehu ( poklesu ) teploty a výdrž na teplote. Po ukončení výdrže pokračuje ďalším intervalom. Priebeh teploty potom môže vyzerať nasledovne :

V prípade že sa používa viacero technológii na jednom zariadení, a teda bolo by nutné použiť viacero takýchto komplikovanejších priebehov, odporúčame použiť programovateľný regulátor RR. Tento môže obsahovať až 7 programov, každý po min.10 intervalov.

Toto je doplnková funkcia prístroja TC – 41.