Meracia a regulačná technika, vývoj software a hardware

TC-41 Regulátor teploty a iných veličín

TC-41 Regulátor teploty a iných veličín

Použitie

TC-41 sú kompaktné regulačné  jednotky umožňujúce reguláciu resp. zobrazenie meraných hodnôt veličín z pripojených vstupných snímačov.

Nameraná aj požadovaná hodnota sú zobrazované na dvoch 4-miestnych LED displejoch / výška segmentov je 14mm/. Riadiaca jednotka TC-41 je určená pre meranie a zobrazovanie 1 alebo 2 vstupných signálov. Výstupný riadiaci signál môže byť binárny, analógový s možnosťou galvanického oddelenia. TC-41 je možné spájať do väčších regulačných celkov s možnosťou pripojenia na PC (viaczónové pece, priebežné pece …) pomocou sériového rozhrania RS232, RS485/422, Ethernet, alebo IrDA ( infračervená komunikácia ). K dispozícii sú ovládače pre CONTROL WEB, CONTROL PANEL. Vzhľadom na časové reakcie regulovanej sústavy je možné spájať regulátory aj kaskádne. Jednotka TC-41 môže byť použitá ako náhrada iných typov prístrojov ako TRS ( TRS 312, 317, 197, 342, 397, 311, 292, 250, 213 a iné ZPA Nová Paka ), Zepakomp, Jumo, HT40 a regulátory iných výrobcov. Regulátor sa predáva ako samostatná jednotka ( pre použitie do vlastných zariadení ), alebo spolu s výkonovou časťou na priame riadenie výkonových telies ( typová rada REMARK – T, TM, TS).

 Štandardné funkcie :

 • Nastavenie P, I, D – ručne aj automaticky
 • časová výdrž na hodnote
 • súčasne zobrazenie meranej aj želanej hodnoty
 • nezávislá ochrana prekročenia maxima
 • nastaviteľný nárast alebo pokles regulovanej veličiny ( rampa )
 • nastaviteľná vzorkovacia frekvencia vstupu, výstupu
 • možnosť nastavenia hysterézie
 • hlásenie alarmových a chybových stavov na displeji aj akusticky
 • ochrana nastaviteľných údajov pomocou hesla
 • pre reguláciu teploty : – možnosť nastavenia výkonu vykurovania v 5- tich stupňoch (20, 40, 60, 80,100%)
 • nastavenie bodu prepnutia výkonu (napr. zo 40% na 100% pri 250°C)
 • kompenzácia studeného konca termočlánku

Doplnkové funkcie :

 • termočlánkové K, S, J, T, N, E
 • odporové Pt100, Pt1000
 • napäťové 0 – 10 V
 • prúdové 0-20mA, 4-20mA
 • iné, podľa požiadaviek
 • relé
 • optočlen
 • ovládanie SSR – dvojstavovo napätím 0-5V,0-12V
 • napäťové 0-10V
 • prúdové 0-20mA, 4-20mA
 • iné, podľa požiadaviek
 • Atmosferický tlak  :  86-106 kPa
 • Minimálna pracovná teplota : 0 ° C
 • Maximálna pracovná teplota : 50 °C
 • Prostredie : základné
 • Prašnosť : max. 5mg/m2 nevodivého nehorľavého a nevýbušného prachu
 • Relatívna vlhkosť vzduchu : max 80% pri 25 °C
 • Chemické vplyvy : neagresívne prostredie
 • Skladovacie a prepravné podmienky :
  • Teplota -25 °C až 55 °C
  • Vlhkosť 80%