Meracia a regulačná technika, vývoj software a hardware

TC 41 Zobrazovač teploty a iných fyzikálnych veličín

TC 41 Zobrazovač teploty a iných fyzikálnych veličín

Prístroj je určený na meranie a zobrazovanie rôznych veličín:

-teplota

-tlak

-otáčky

– elektrických veličín ako napätia, prúd, odporu

– posuv pásu

podľa dohody

Výhodou je možnosť  veličín vyhodnocovať podľa určeného algoritmu prípadne i ďalej vysielať alebo zaznamenávať na USB kľúč.

Technické podmienky sú rovnaké ako pri regulátore TC-41.