Meracia a regulačná technika, vývoj software a hardware

Teplomery, vlhkomery, barometre

Teplomery, vlhkomery, barometre

Registračný teplomer, vlhkomer, barometer

 • s vnútornými snímačmi aj so sondou na kábli
 • kapacita 16 000 zaznamenaných hodnôt
 • výpočet teploty rosného bodu
 • výpočet tendencie barometrického tlaku
 • alarm pri prekročení nameraných hodnôt
 • pamäť minimálnych a maximálnych hodnôt
 • kalibračný list od výrobcu v cene

Katalógový list

hygrometer

Teplomer, vlhkomer, barometer

 • s vnútornými snímačmi aj so sondou na kábli
 • výpočet teploty rosného bodu
 • výpočet tendencie barometrického tlaku
 • alarm pri prekročení nameraných hodnôt
 • pamäť minimálnych a maximálnych hodnôt
 • kalibračný list od výrobcu v cene

Katalógový list

hygrometer

Registračný teplomer pre Pt1000 a Ni1000

 • jednokanálový až štvorkanálový teplomer
 • kapacita 16 000 zaznamenaných hodnôt
 • alarm pri prekročení nameraných hodnôt
 • pamäť minimálnych a maximálnych hodnôt
 • kalibračný list od výrobcu v cene
 • splňuje EN12830 pre prepravu potravín
 • certifikát schválenia typu – stanovené meradlo

Katalógový list

d0241

Teplomer pre Ni1000

 • jednokanálový až štvorkanálový teplomer
 • alarm pri prekročení nameraných hodnôt
 • pamäť minimálnych a maximálnych hodnôt
 • kalibračný list od výrobcu v cene

Katalógový list

 d0241

Registračný teplomer pre termočlánky J, K, S

 • jednokanálový a dvojkanálový
 • kapacita 16 000 zaznamenaných hodnôt
 • alarm pri prekročení nameraných hodnôt
 • pamäť minimálnych a maximálnych hodnôt
 • kalibračný list od výrobcu v cene
 • automatická kompenzácia teploty studeného konca

Katalógový list

 c0321

Teplomer pre termočlánky J, K, S

 • jednokanálový a dvojkanálový
 • alarm pri prekročení nameraných hodnôt
 • pamäť minimálnych a maximálnych hodnôt
 • kalibračný list od výrobcu v cene
 • automatická kompenzácia teploty studeného konca

Katalógový list

 c0321

Software pre loggery

 • numerický výpis zaznamenaných hodnôt
 • komfortná práca s grafmi
 • export do dbf alebo txt formátu

viac informácií…

 commgraf