Meracia a regulačná technika, vývoj software a hardware

USB – záznamník veličín

USB – záznamník veličín

Základná charakteristika

Vychádza zo zobrazovacej a regulačnej jednotky TC-41, ku ktorej je pripojené USB rozhranie. Toto je vyvedené v zadnej časti prístroja. Pri požiadavke prístupu z prednej časti, je dodávaný priemyselný USB konektor vo vyhotovení do panela a prepojovací kábel.

Použitie

Na zachytávanie priebehu teplôt v nastavených časoch do súboru typu csv, ktorý sa dá otvoriť priamo v MS Excel. Je možné teda využiť všetky Excel funkcie ako napr. vytvoriť grafický priebeh, spraviť priemer teplôt za dané obdobie, atď… Každý deň sa vytvára nový súbor s názvom podľa príslušného dňa. Tento obsahuje záznamy za daný deň.

Samozrejme je možné zaznamenávať aj iné typy veličín ( tlak, vlhkosť … záleží od typu TC-41 ) ale dá sa použiť aj ako záznamník udalostí.

Príklad zaznamenaného súboru

Konfigurácia záznamníka

Vykonáva sa pomocou konfiguračného súboru tc41cfg.txt, ktorý musí byť uložený v hlavnom adresári USB kľúča. Záznamník si tento súbor prečíta a následne sa začne podľa neho správať.

Mechanické vyhotovenie

pri tomto prevedení je USB konektor nad zadnou svorkovnicou prístroja

ako v prvom prípade, plus je dodávaný priemyselný USB konektor s prepojovacím káblom. Tento konektor je riešený na upevnenie do panela. Obsluha teda nemusí USB kľúč vkladať do vnútra rozvádzača, ale USB konektor je prístupný priamo z panela.

Toto je doplnková funkcia prístroja TC – 41.