Meracia a regulačná technika, vývoj software a hardware

Výmena regulácie pece GLASBEEK FINISH BV

Výmena regulácie pece GLASBEEK FINISH BV

Výrobca : GLASBEEK FINISH BV

Typ : ???

Parametre : 1000 °C, vyhrievacie telesá odporové

Oprava : výmena pôvodnej regulácie za Remark-TM. Výkonová časť pôvodná, regulátor je v samostatnej skrinke umiestnený na vrchu rozvádzača. Kalibrácia teploty v celom priestore pece.