Meracia a regulačná technika, vývoj software a hardware

Výmena regulátorov a výkonových prvkov

Výmena regulátorov a výkonových prvkov

Výrobca : Realistic

Typ : kaliaci a popúšťací agregát s ochrannou atmosférou a kalením do oleja

Rekonštrukcia : výmena pôvodných regulátorov typu ZEPAKOMP za regulátory TC-41 s komunikačnou linkou pre monitorovanie teplôt a zaznamenávanie protokolov o vsádzke. Výmena výkonových prvkov ( stykače ) za polovodičové spínacie bloky VB50. Doplnenie monitorovacieho a riadiaceho systému.