Meracia a regulačná technika, vývoj software a hardware

Výrobná linka pre automobilový priemysel

Výrobná linka pre automobilový priemysel

Riadiaci systém linky je tvorený PLC typu DELTA DVP-12SA211T s pridanými vstupno-výstupnými modulmi. Na vizualizáciu a obslužné riadenie je použitý dotykový priemyselný all-in-one počítač s operačným systémom Windows XP Embedded. Na ňom beží aplikácia monitorovania v prostredí Control Web 6.

Hlavný rozvádzač obsahuje prvky pre riadenie pohonov, regulátory teploty TC-41 a ďalšiu elektrovýzbroj.