Sledovanie výkonu strojov, osádky, výrobkov.

V súčasnosti zreteľne vystúpil do popredia záujem spoločností znižovať náklady, zvyšovať efektivitu a rentabilitu práce. Výrobné podniky sú pod stále väčším tlakom na zníženie výrobných nákladov. Sú nútené viac optimalizovať svoje výrobné procesy a zvyšovať produktivitu výrobných procesov, ľudí a materiálu.

To sa odráža vo vysokých nárokoch na výrobný manažment z hľadiska riadenia a plánovania výroby. Pre správne rozhodovanie je nutné disponovať informáciami o kritických miestach vo výrobe, poznať skutočné možné výrobné kapacity, rôzne prestoje a straty, ktoré vznikajú za konkrétnych podmienok a kombináciou rôznych variantov.

Toto sa dá dosiahnuť iba na základe dobrého prehľadu o všetkých častiach pracovného procesu. V každej výrobe vznikajú straty, ktoré neumožňujú dosiahnuť maximálny možný teoretický výkon výroby a údržby.

Monitoring efektivity strojov slúži k operatívnemu sledovaniu a vyhodnocovaniu:

 • produkcie a produktivity na strojoch, prevádzkach
 • hľadanie rezerv a možností úspor
 • práce jednotlivých profesií
 • práce jednotlivých zamestnancov s možnosťou vytvorenia mzdových podkladov
 • pohybu produktov na výrobnej linke
 • rôznych fáz výroby
 • poruchovosti strojov, vyhodnocovania servisných opráv

Príklad funkcionality systému

Sledovanie efektívnosti výroby je nástrojom, ktorý napomáha manažmentu spoločnosti sledovať a vyhodnocovať výrobné procesy vo vnútri spoločnosti. Pomáha analyzovať slabé miesta a rezervy. Je samozrejmé, že niektoré straty vo výrobe a údržbe nie je možné úplne odstrániť, ale je možno väčšinu z nich výrazne ovplyvniť.

Monitoring efektivity pracovných strojov je systém zameraný na výrobný proces, z ktorého získava informácie, ktoré vedú k možnosti zlepšiť jeho rentabilitu. Poskytuje lepší prehľad o výrobe, prestojoch a jej príčinách, výkonnosti obsluhy stroja a pod.

Systém sledovania efektivity ponúka prednosti ako:

 • určenie skutočnej výkonnosti stroja prostredníctvom objektívne získaných ukazovateľov
 • sledovanie a dosahovanie požadovaných parametrov zariadenia a jeho vyťaženia
 • rozpoznanie potenciálu na zefektívnenie výroby vďaka zvýšenej transparentnosti
 • predĺženie bezporuchového chodu stroja pomocou cielených opatrení na základe vyhodnotenia cyklu výroby
 • rýchle reakcie na poruchy alebo organizačné nedostatky na základe vyhodnotenia stavov stroja
 • skrátenie časov na opravu zariadenia pri údržbe, vďaka rýchlemu získaniu príčiny poruchy

Sledované údaje, stavy :

 • množstvo vyrobených produktov
 • počet zmätkov
 • dĺžka prestojov
 • dĺžka a typ poruchy
 • rýchlosť reakcie servisu
 • sledovanie spotreby strojového času, človeko-hodín a iných nákladov

Vyhodnotenie :

 • pracovník pri svojom stroji vidí veľkosť svojej produkcie
 • vedúci výroby má prehľad o toku výroby a získa prehľad o rezervách
 • prehľady pre manažérov
 • denné priebežné štatistiky výrobných výsledkov
 • podklady pre vytváranie predbežných i reálnych kalkulácií
 • aktuálnu situáciu je možné prezerať si po podnikovej sieti alebo cez internet
 • výstupy je možné účelne využiť tiež pri výpočte miezd
 •  široké možnosti analýzy údajov a ich vyhodnotenia.

Vstupy do systému:

 • automatické spracovanie sledovanie stavu /cez snímače, bezkontaktné identifikačné prvky/
 • manuálne vkladanie informácií do systému napr. pozíciou prepínača
 • manuálne zadávanie sledovaného stavu cez operátorsky panel / vytváranie databáz/
 • prostredníctvom čiarových kódov