Jednoúčelové stroje a zariadenia

Naša firma funguje na trhu už od roku 1990. Za dlhú dobu svojej existencie sme si získali už množstvo spokojných zákazníkov .Dôkazom toho, že s nami majú tie najlepšie skúsenosti, sú naše referencie. Uvádzame zopár projektov, ktoré sme realizovali, alebo na ktorých sme sa spolupodieľali.

 

 

Výrobná linka pre automobilový priemysel

Riadiaci systém linky je tvorený PLC typu DELTA DVP-12SA211T s pridanými vstupno-výstupnými modulmi. Na vizualizáciu a obslužné riadenie je použitý dotykový priemyselný all-in-one počítač s operačným systémom Windows XP Embedded. Na ňom beží aplikácia monitorovania v prostredí Control Web 6.

Hlavný rozvádzač obsahuje prvky pre riadenie pohonov, regulátory teploty TC-41 a ďalšiu elektrovýzbroj.

 

Riadenie priebežného ohrevného tunela

Výrobca tunela : Ansil s.r.o.

Požiadavky na riadiaci systém : regulácia teploty v dvoch nezávislých zónach, ovládanie obehových ventilátorov, havarijného odsávania, riadenie vstupu / výstupu výrobkov z tunela. Sledovanie času výrobkov v tuneli, priebehu teplôt, archivácia, diagnostika porúch. Výmena informácii s riadiacim systémom dopravníka a podnikovým systémom sledovania výroby.

Vyhotovenie : regulácia teplôt pomocou regulátorov TC-41, bezkontaktné polovodičové spínanie výkonu, riadiace PLC typu OMRON NX1-P2, zobrazovací dotykový display OMRON NA5-7W001B. Bezpečnostné a ovládacie prvky.