Meranie ochladzovacej schopnosti kaliacej lázne

Použitie : kalenie do oleja, soli, vody a ostatné procesy pri ktorých treba sledovať rýchlosť nábehu / poklesu teploty.

Systém využíva meranie teploty prostredníctvom regulátora TC-41 ( prípadne iné meradlo s výstupom na komunikačnú linku ) a monitorovací program v počítači. Sleduje dobu počas ktorej teplota klesne z hornej hranice na dolnú. Hranice sú nastavené v PC. Pre každý zaznamenaný interval vytvorí protokol spolu s identifikačnými údajmi o vsádzke.

Protokol je možné vytlačiť, exportovať do pdf, exportovať zachytené hodnoty do excelu. Protokoly je možné vyhľadávať podľa určených kritérií. Ako doplnková funkcia je k dispozícii prístup cez www rozhranie prostredníctvom podnikovej siete, príp. internetu.