V súčasnej dobe vzniká potreba modernizácie už zastaraných systémov použitím nových, výkonnejších zariadení s neporovnateľnými parametrami a užívatelským komfortom. Medzinárodné normy a certifikáty vyžadujú kompletnú dokumentáciu a archiváciu o priebehu procesu s podrobnými údajmi.

Najjednoduchšie a najlacnejšie riešenie je použitie osobného počítača prepojeného s jednotlivými riadiacimi jednotkami. Tieto jednotky môžu byť realizované :

 • ako samostatné regulátory ( TC-31, TC-41, RR ) schopné sledovať a riadiť proces bez spojenia s PC
 • ako jednoduché meracie a výstupné jednotky, ktoré ovláda priamo PC ale bez neho sú nepoužitelné ( nižšie náklady ).
 • iné zariadenia s komunikačným rozhraním Ethernet, RS485, RS232…

V oboch prípadoch musia byť zariadenia vybavené komunikačným rozhraním, slúžiacim na prepojenie PC a jednotiek.

Fyzické prepojenie :

 • Ethernet – klasický sieťový kábel, prepojenie do sieťového switchu
 • RS 485 – dvojlinka, na ktorú sa paralelne pripájajú jednotlivé zariadenia
 • RS 232 – trojžilový kábel, max. 5 m od PC.

Hardwarové nároky na PC nie sú nijako prehnané, stačí bežný osobný počítač s operačným systémom WIN-XP a vyššie. Na počítači je nainštalovaný priemyselný riadiaci systém Control Web ( 2000, 6, 8 ), na ktorom beží konkrétna aplikácia . Prostredníctvom tejto aplikácie môžeme ovládať, monitorovať, archivovať jednotlivé údaje z technologického procesu. Možností ako ovládať, čo ovládať, čo monitorovať, kedy zaznamenávať, čo archivovať je nekonečné množstvo, preto je každá aplikácia “ ušitá “ na mieru zákazníka a podľa jeho potrieb.

Príklad monitorovania 5 zónovej pece, základná verzia systému

Príklad monitorovania 2-zónovej pece s automatickým nastavením regulátorov podľa parametrov zadaných v protokole ( teplota, čas ), automatickým spustením a zastavením pece.

 

Použitie:

 • Vakuové pece, priebežné pece, väcšie počty jednoduchých pecí
 • Kalibračné piecky
 • Testovacie zariadenia
 • Meranie otáčok, prietoku
 • Meranie tlaku
 • Meranie rýchlosti posuvu pásu

V prípade potreby zobrazovania hodnôt na viacerých počítačoch je možné rozšíriť systém o www rozhranie viď NET monitor.