Rozšírenie monitorovacieho systému o web rozhranie.

Z ktoréhokoľvek miesta v podniku ( internetu ) môžeme jednoduchým otvorením internetového prehliadača zobraziť hodnoty z technológie, prípadne priamo ovládať regulačné a meracie jednotky. Sú to v podstate www stránky, umožnujúce zobrazovať a riadiť jednotky prepojené na hlavnú aplikáciu monitoringu. Táto môže bežať aj iba ako služba operačného systému na podnikovom serveri.

Príklad webového rozhrania systému – práca s protokolmi