Výkonové regulátory

Bezkontaktné výkonové spínače

  Bezkontaktné výkonové bloky, umožnujúce spínať elektrický prúd, určené pre jedno alebo trojfázové napájanie.  Základné parametre : Prostredníctvom výkonových polovodičových blokov riadia regulátory RR a TC-41 teplotu...

Výkonové regulátory

Remark

  Ovláda výkon elektrickej odporovej pece, alebo inej odporovej záťaže tak, aby teplota mala požadovaný priebeh. Na reguláciu je použitý regulátor teploty RR, pomocou...

Výkonové regulátory

Remark – T, TM, TS

  Ovláda výkon elektrickej odporovej pece, alebo inej odporovej záťaže tak, aby teplota mala požadovaný priebeh. Na reguláciu je použitý regulátor teploty TC –...