Náhrada IO dosiek BSP-1, BSP-2

Výrobca : REP, CENTRAL ALP

Typ : BSP-1 ( côté cuivre 114 860 ), BSP-2 ( côté cuivre 114 862 )

Parametre : vstupno-výstupné dosky riadiaceho systému vulkanizačných lisov

Pôvodné dosky sa už nevyrábajú a opravy bývajú komplikované vzhľadom na stav DPS a typ použitých súčiastok. Navrhli sme nové DPS s rovnakými parametrami a funkciou. Pri návrhu boli použité moderné dostupné súčiastky a tým pádom je možné udržať výrobu ďalšie obdobie.

Dosky majú rovnaké rozmery, tvar, upevňovacie diery a sú použiteľné ako priama náhrada pôvodných. Majú naviac prístupné a označené dôležité meracie body, kde sa dá v prípade potreby zachytiť meracím prístrojom a diagnostikovať závadu.