MO-95 viackanálový prenosný prístroj na meranie teploty a oteplenia

8 -24 kanálový prenosný merací prístroj na meranie teploty alebo oteplenia pomocou termočlánkov. Umožňuje nastaviť na každý kanál rozličný čas vzorkovania i rozličný typ snímača. Namerané hodnoty sú uchovávané v zariadení. Prístroj umožňuje vytvoriť 5 protokolov meraní.

Údaje je možné preniesť do PC cez sériovú linku RS232 a následne spracovať.
Zariadenie má LCD displej, na ktorom je možné kontrolovať merania i v teréne.

Použitie:

  • skúšobníctvo – merania oteplení
  • kontrolné merania rozloženia teplôt v zariadeniach ako pece
  • výrobné podniky – výstupný atest zariadení