JAMER 1210 – presný mikrovoltmeter

Jamer 1210 je veľmi presný 3-kanálový merací prístroj určený na meranie malých jednosmerných napätí, vhodný napr. na meranie termočlánkov. Prednosťou je jeho cenová výhodnosť voči obdobným zariadeniam.

Prístroj je dostupný vo viacerých verziách s rôznym počtom vstupov a rôznymi meracími rozsahmi. Môže byť použitý ako etalón pri kalibrácii iných prístrojov alebo termočlánkov.

Napríklad pri použití na kontrolu presnosti termočlánkov typu “ S “ má merací rozsah 0 – 19 mV s presnosťou +- 3 mikrovolty. Pre pripojenie termočlánkov sú určené 3 špeciálne konektory (zelené pre typ “ S „).
Vo vnútri meracieho prístroja sú prostredníctvom kompenzačných vedení pripojené k meracím bodom umiestneným v izotermickom bloku. Tie isté meracie body sú pomocou medeného vedenia spojené s konektorom kalibračných vstupov. Na tomto konektore je možné merať jednosmerné napätia alebo ho použiť pre kalibráciu meracieho prístroja.

Prístroj je ďalej vybavený sériovou linkou RS232, ktorá umožňuje prenos nameraných hodnôt do PC. Sériová linka je od meraných napätí galvanicky oddelená (izolačná pevnosť 1000V).

Technické parametre

 • Napájanie  : 230 V AC,  príp. 24 V DC
 • 3 – 8 vstupov
 • Merací rozsah podľa požiadaviek
 • Presnosť podľa meracieho rozsahu
 • Komunikačná linka RS232 galvanicky oddelená
 • Ovládanie : 2 tlačidlo, PC cez linku
 • Minimálna pracovná teplota : 0 ° C
 • Maximálna pracovná teplota : 50 °C
 • Prostredie : základné
 • Prašnosť : max. 5mg/m2 nevodivého nehorľavého a nevýbušného prachu
 • Relatívna vlhkosť vzduchu : max 80% pri 25 °C
 • Chemické vplyvy : neagresívne prostredie
 • Skladovacie a prepravné podmienky :
  • Teplota -25 °C až 55 °C
  • Vlhkosť 80%