Remark

 

Ovláda výkon elektrickej odporovej pece, alebo inej odporovej záťaže tak, aby teplota mala požadovaný priebeh.

Na reguláciu je použitý regulátor teploty RR, pomocou ktorého sa zabezpečí predpísaný priebeh teploty. Umožňuje použiť 7 programov ( pre viacero technológií výpalov ), v ktorých možno naprogramovať 10 časových intervalov. Ďalej zaznamenáva protokol o dvoch posledných výpaloch, umožňuje spustiť výpal v predvolenom čase ( funkcia BUDÍK ) a môže programovo riadiť 1 výstup ( napríklad komínovú klapku ).

Technické parametre

  • REMARK – M : 5kW, 8kW
  • REMARK  : 10kW, 15kW, 18kW, 20kW, 30kW, 50kW
  • Väčšie výkony sú riešené na báze regulátora RR ( umiestneného v samostatnej skrinke ) a výkonových blokov.
  • REMARK – M : 185 x 185 x 290
  • REMARK  : 170 x 245 x 445