MRK-16K airbag tester s prúdovým pulzným zdrojom

Presný 16-kanálový merací prístroj určený na meranie a testovanie odporu airbagových modulov podľa špecifikácie VW 80152.

Prístroj má každý kanál galvanicky oddelený. Dokáže merať odpor z rozsahu 0 – 6 ohm nastaviteľným testovacím prúdom 5 – 100 mA. Testovací a merací režim môže byť s kontinuálnym priebehom prúdu, alebo s cyklickým priebehom.

Počas priebehu testu sa sledujú a vyhodnocujú merané hodnoty a v prípade prekročenia hraníc je zaznamenaná porucha a príslušný kanál je vypnutý. Pred testom je možné spustiť bezpečnostnú kontrolu pripojených airbagov minimálnym prúdom.

Prístroj komunikuje pomocou ethernetu s ovládacím softvérom. Ten umožňuje pre každý kanál definovať priebeh testu nezávisle a každý kanál individuálne aktivovať. V softvéri sa dajú prideliť identifikačné čísla meraným airbagom a následne vyhľadávať namerané hodnoty konkrétneho airbagu. Hodnoty je možné ďalej exportovať do CSV súboru a spracovávať napr. v MS Excel.

Prístroj obsahuje kalibračné odpory pre kontrolu kanálov a prípadnú kalibráciu vstupov.

Technické parametre

 • Napájanie  : 230 V AC
 • 16 galvanicky oddelených kanálov
 • Kontinuálny testovací prúd 5 – 100 mA ( +- 0.1 mA )
 • Cyklický testovací prúd s nastaviteľnou periódou 1 – msek
 • Komunikačná linka ethernet
 • Ovládanie : manuálne na prístroji, diaľkovo cez ovládací softvare
 • Minimálna pracovná teplota : 0 ° C
 • Maximálna pracovná teplota : 50 °C
 • Prostredie : základné
 • Prašnosť : max. 5mg/m2 nevodivého nehorľavého a nevýbušného prachu
 • Relatívna vlhkosť vzduchu : max 80% pri 25 °C
 • Chemické vplyvy : neagresívne prostredie
 • Skladovacie a prepravné podmienky :
  • Teplota -25 °C až 55 °C
  • Vlhkosť 80%