VM-01 viackanálový merací prístroj

VM-01 je šesťkanálový merací prístroj určený pre meranie malých napätí (termočlánkov) postavený na mikroprocesorovom jadre s 24-bitovým A/D prevodníkom.

Zariadenie obsahuje 2 sériové linky RS232 a RS485. Sériová linka RS232 je určená pre nastavovanie parametrov zariadenia, prípadnú komunikáciu s počítačom. Linka RS485 je určená pre spájanie modulov VM-01 do siete.
V prípade plného využitia linky je možné zapojiť až 32 modulov t.j. 190 meracích miest. Výstupom zariadenia sú tiež 2 relé, ktorých môžu byť ovládané diaľkovo z PC.

Technické parametre

 • Napájanie  : 230 V AC,  príp. 24 V DC
 • Minimálna pracovná teplota : 0 ° C
 • Maximálna pracovná teplota : 50 °C
 • Prostredie : základné
 • Prašnosť : max. 5mg/m2 nevodivého nehorľavého a nevýbušného prachu
 • Relatívna vlhkosť vzduchu : max 80% pri 25 °C
 • Chemické vplyvy : neagresívne prostredie
 • Skladovacie a prepravné podmienky :
  • Teplota -25 °C až 55 °C
  • Vlhkosť 80%
 • 6x termočlánkový typu K, S, J, T, N, E
 • alebo 3x odporové Pt100, Pt1000
 • alebo 6x napäťové 0 – 10 V
 • alebo 6x prúdové 0-20mA, 4-20mA
 • alebo iné, podľa požiadaviek možno aj kombinovať
 • 2x relé 10A/ 250VAC
 • alebo 2x optočlen
 • alebo 2x ovládanie SSR – dvojstavovo napätím 0-5V,0-12V
 • alebo 2x napäťové 0-10V
 • alebo 2x prúdové 0-20mA, 4-20mA
 • alebo iné, podľa požiadaviek možno kombinovať
 • RS232 galvanicky oddelená ASCII protokol
 • RS485 galvanicky oddelená TC-31 protokol