T-CON meracia jednotka na DIN lištu

Meracia a regulačná jednotka na DIN lištu. Umožňuje pripojiť termočlánky pre meranie teplôt a výsledky posiela prostredníctvom komunikačnej linky RS485 do nadradeného systému.

Takýchto jednotiek môžeme pripojiť ľubovolný počet a merať teploty v celej technológii. Okrem teplôt je možné merať aj iné fyzikálne veličiny – T-CON je vybavený 2-mi analógovými vstupmi, ktoré je možné prispôsobiť na meranie napätia 0 – 10 V, prúdovej slučky 0 (4 ) – 20 mA, prípadne iných podľa požiadaviek.

T-CON nemá vlastný displej, namerané hodnoty posiela do nadradeného systému prostredníctvom komunikačnej linky RS485. Komunikačný protokol je MODBUS-RTU čo je priemyselný štandard a teda hodnoty si môžete prečítať vo svojich systémoch. Ak takýto systém nemáte, odporúčame pozrieť si naše riešenie Monitoring technologických procesov.

Okrem komunikácie prostredníctvom RS485 umožňuje T-CON posielať informácie aj cez rozhranie Bluetooth do vašeho telefónu. Táto možnosť je zatiaľ vo vývoji, ale cez aplikáciu sa bude dať T-CON aj konfigurovať – zmeniť snímač, nastaviť alarm a iné. Pripravujeme aplikáciu pre Android aj IOS.

T-CON dokáže nielen merať, ale aj regulovať. K dispozícii je jedno výstupné relé a ovládacia logika sa dá nastaviť ako jednoduchý dvojstavový regulátor s hysteréziou, alebo plnohodnotný PID regulátor. Parametre opäť nastavujeme z nadradeného systému prostredníctvom komunikačnej linky.

Technické parametre

 • Napájanie  :  24 V DC
 • Výstup : relé 230 VAC
 • Komunikačná linka RS485 galvanicky oddelená
 • Ovládanie :  PC cez komunikačnú linku
 • Montáž : upevnenie na DIN lištu
 • Minimálna pracovná teplota : 0 ° C
 • Maximálna pracovná teplota : 50 °C
 • Prostredie : základné
 • Prašnosť : max. 5mg/m2 nevodivého nehorľavého a nevýbušného prachu
 • Relatívna vlhkosť vzduchu : max 80% pri 25 °C
 • Chemické vplyvy : neagresívne prostredie
 • Skladovacie a prepravné podmienky :
  • Teplota -25 °C až 55 °C
  • Vlhkosť 80%