RR programovateľný regulátor

 

Je vhodný pre jednoduché i veľmi náročné aplikácie s užívateľsky priateľským ovládaním.

Reguluje tiež výkon elektrických ohrievacích telies, podľa požadovaného priebehu teploty, ktorý je zložený z časových intervalov a žiadanej teploty vytvorenej užívateľom. Štandardne môže byt v pamäti uložených naraz 7 programov, každý po min.10 intervalov, s dĺžkami od 1 min. do 24 hod.

Regulátor sa predáva ako samostatná jednotka ( pre použitie do vlastných zariadení ), alebo spolu s výkonovou časťou na priame riadenie výkonových telies ( typová rada REMARK ).

Základné vlastnosti

 • 5 užívatelských programov po 10 intervalov
 • 2 užívatelské programy po 20 intervalov
 • spustenie výpalu okamžite, alebo oneskorene
 • korektné nabehnutie systému po výpadku napájania
 • voľba zníženého výkonu ohrevu do potrebnej teploty
 • možnost nastavenia teploty studeného konca
 • napájanie : 230 V, 50 Hz
 • presnosť merania : 0.2 % z rozsahu

Ochrany

 • rozoznanie prerušeného termočlánku
 • hlásenie chybových stavov výpisom a akustickým signálom
 • nastavenie nezávislej ochrany maximálnej teploty
 • ochrana pred prehriatím výkonových prvkov
 • ochrana pred výpadkom fáz

Technické parametre

 • termočlánkové K, S, J, T, N, E
 • snímanie otvorenia dverí
 • snímanie výpadku fáz
 • riadiace signály pre výkonové akčné prvky alebo SSR
 • relé 230V 8A pre ovládanie ochranného stykača
 • 12V 0,08A pre ventilátor chladenia výkonového prvku
 • 230V 8A pre ovládanie serva 1 alebo 2 komínových klapiek – doplnkové
 • 230V 8A pre ovládanie alarmu – doplnkové
 • signalizácie, riadenie katalyzátora na čistenie splodín – doplnkové
 • pripojenie k PC pomocou RS 232, RS 485 – doplnkové
 • pripojenie tlačiarne na tlač údajov, vstupy a výstupy TTL, analógový výstup – doplnkové
 • snímanie a regulácia dalších kanálov – doplnkové